Aktuality z jaderných elektráren

Provoz JE Temelín

Kontakty s Rakouskem jsou dlouholeté

Od roku 1990 probíhají jednání s Rakouskem pravidelně v rámci "Dohody mezi vládami ČR a Rakouska o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením" podepsané 25.10.1989, která vstoupila v platnost na základě svého článku 13 odst. 1 dnem 23.7.1990.

26. 9. 2000

Provoz JE Temelín

Společnost ČEZ udělala vstřícný krok k hodnocení vlivu změn na životní prostředí

Dnešní den podala akciová společnost ČEZ Oznámení změny stavby podle § 5 zákona ČNR č. 244/1992 na Ministerstvo životního prostředí. Vyvrcholila tím více jak roční práce při zpracování dokumentace k posouzení změn stavby JE Temelín podle zákona 244/1992 Sb.

22. 9. 2000

Provoz JE Temelín

Zkoušky plánované pro třetí režim jsou ukončeny

Včera byly ukončeny zkoušky, jejichž provedení bylo podle harmonogramu prací plánováno právě do třetího režimu bloku s teplotou vody v primárním okruhu větší než 260°C.

22. 9. 2000

Provoz JE Temelín

Zkouška pojišťovacích ventilů bude i slyšet

Dnes byla na elektrárně Temelín zahájena plánovaná zkouška pojišťovacích ventilů na parogenerátorech prvního bloku. Zkouška je spojena s vypouštěním páry, které je doprovázeno zvýšeným hlukem.

21. 9. 2000