26. 6. 2019

Informace z JE Dukovany 26/6/2019

PROVOZ ELEKTRÁRNY: Bloky č. 1, 3, 4 jsou provozovány na 100% výkonu. Blok č. 2 je odstaven. Provozní systémy elektrárny pracují podle potřeb režimu bloků. Od začátku uvedení elektrárny do provozu v roce 1985 vyrobila Jaderná elektrárna Dukovany celkem 440 665 912 MWh.

Informace o parametrech bloků v 7.00 hodin:

  • 1. blok je v režimu 1 – stabilní provoz na nominálním výkonu, výkon reaktoru 100 %, výkon turbogenerátorů – 470 MWe
  • 2. blok je v režimu 5 – odstávka
  • 3. blok je v režimu 1 – stabilní provoz na nominálním výkonu, výkon reaktoru 100 %, výkon turbogenerátorů – 473 MWe
  • 4. blok je v režimu 1  – stabilní provoz na nominálním výkonu, výkon reaktoru 100 %, výkon turbogenerátorů – 481 MWe
     

V roce 2019 vyrobila JE Dukovany celkem 7 335 620 MWh elektřiny.