30. 6. 2022

INFORMACE Z JE TEMELÍN 127 / 2022

První blok je v provozu. Turbogenerátoru druhého bloku je odpojen z důvodu signalizace ochranného systému na odbočkovém transformátoru v nejaderné části elektrárny. Reaktor je v provozu na sníženém výkonu. Pomocné systémy elektrárny pracují podle provozní potřeby bloků.

Informace o parametrech na 1. bloku:

  • blok je v provozu
  • výkon turbogenerátoru – 1080 MWe
  • výroba elektřiny od začátku roku: 3 287 607 MWh

 

Informace o parametrech na 2. bloku:

  • reaktor je v provozu, generátor odpojen
  • výkon turbogenerátoru – 0 MWe
  • výroba elektřiny od začátku roku: 4 728 333 MWh