Aktuality z jaderných elektráren

Provoz JE Temelín

Informace k postupu energetického spouštění 55

Pracovníci elektrárny pokračují, podle denního plánu, v provádění současné etapy energetického spouštění limitované výkonem reaktoru do 75%. Reaktor a turbosoustrojí pracují v rámci parametrů předepsaných pro danou výkonovou úroveň. Výkon turbosoustrojí je stabilizován v rozmezí 700 - 711 MW. Při tomto provozu bloku probíhá řada diagnostických měření na reaktoru, turbíně, turbonapájecích čerpadlech, kondenzátorech a dalších zařízeních. Ostatní systémy prvního reaktorového bloku pracují podle předpokladů.

23. 10. 2001

Provoz JE Temelín

Informace k postupu energetického spouštění 54

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal 19. října 2001 ve 12.34 hodin souhlas ke vstupu prvního bloku elektrárny Temelín do další etapy energetického spouštění. Ta bude limitována úrovní výkonu reaktoru do 75%. Při jejím optimálním průběhu bude trvat asi měsíc a pracovníci elektrárny v ní provedou téměř 300 zkoušek.

22. 10. 2001

Provoz JE Temelín

Informace k postupu energetického spouštění 53

Reaktor a turbosoustrojí pracují v rámci parametrů předepsaných pro danou výkonovou úroveň. Výkon turbosoustrojí je stabilizován v rozmezí 490 - 500 MW. Při této výkonové úrovni jsou nepřetržitě kontrolovány všechny parametry jeho chodu. Ostatní systémy elektrárny pracují podle předpokladů.

19. 10. 2001

Provoz JE Temelín

Informace k průběhu energetického spouštění 51

Reaktor a turbosoustrojí pracují v rámci parametrů předepsaných pro danou výkonovou úroveň. Výkon turbosoustrojí je stabilizován v rozmezí 490 - 500 MW. Při této výkonové úrovni jsou nepřetržitě kontrolovány všechny parametry jeho chodu. Ostatní systémy elektrárny pracují podle předpokladů.

17. 10. 2001