Aktuality z jaderných elektráren

Provoz JE Temelín

Informace k průběhu energetického spouštění 42

Reaktor a turbína pracují v rámci parametrů předepsaných pro danou výkonovou úroveň. Výkon turbosoustrojí je stabilizován v rozmezí 495 - 510 MW. Při této výkonové úrovni jsou nepřetržitě kontrolovány všechny parametry chodu turbosoustrojí a jsou snímány jeho další charakteristiky.

4. 10. 2001

Provoz JE Temelín

Informace k průběhu energetického spouštění 41

Reaktor a turbína pracují v rámci parametrů předepsaných pro danou výkonovou úroveň. Výkon turbosoustrojí je stabilizován v rozmezí 495 - 505 MW. Při této výkonové úrovni jsou nepřetržitě kontrolovány všechny parametry chodu turbosoustrojí a jsou snímány jeho další charakteristiky.

3. 10. 2001

Provoz JE Temelín

Informace k průběhu energetického spouštění 40

Bylo provedeno pravidelné prověření funkčnosti jednoho ze tří systémů kontroly a řízení podle limit a podmínek. Bude provedena pravidelná zkouška spuštění systémového dieselgenerátoru a odzkoušení programu automatiky postupného spouštění pohonů po ztrátě napětí na sekcích 6 kV rozvodu zajištěného napájení II. kategorie.

2. 10. 2001

Provoz JE Temelín

Informace k průběhu energetického spouštění 39

Pokračuje předávání protokolů Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost o provedení jednotlivých zkoušek a probíhá kompletace souhrnného protokolu celé etapy energetického spouštění s výkonem reaktoru do 55%.

1. 10. 2001