1. týden 2024

Takové množství energie by pokrylo spotřebu celé České republiky na 13,5 roku. Loni Dukovany a Temelín vyrobily 30,4 TWh a dosáhly historicky čtvrtého nejlepšího výsledku. Výroba v jaderných zdrojích bude vedle produkce obnovitelných zdrojů základem moderní bezemisní české energetiky i v následujících dekádách. Vedle investic do prodlužování životnosti současných jaderných bloků se proto připravuje i stavba nových jaderných zdrojů a malých modulárních reaktorů. Výroba v jaderných elektrárnách, se kterými Evropská komise počítá při plnění klimatických cílů EU, nepřispívá k produkci skleníkových plynů, a nemá tak vliv na globální změny klimatu. Ročně se díky nim nevypustí do českého ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.