12. týden 2022

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) díky tomu nevzniklo 220 000 tun emisí CO2, které by při výrobě stejného množství energie vypustily klasické elektrárny. Ty kvůli oživení globální ekonomiky po pandemii covid-19 a zvýšenému využívání uhlí rozhodující měrou přispěly k historicky rekordnímu růstu světových emisí CO2 v energetickém sektoru o více než dvě miliardy tun. Jadernou energii společně s obnovitelnými zdroji zařadily mezi významné prostředky pro boj s klimatickými změnami například Evropská komise nebo Mezinárodní energetická agentura. S jádrem počítá také Česká republika, která v tomto týdnu ohlásila vypsání tendru na výstavbu nového bloku v Dukovanech.