12. týden 2021

Navzdory pandemii koronaviru vzrostly loni dlouhodobé investice meziročně o 4,7 %, a pokračovaly tak v trendu posledních let. Nejvíce prostředků, 14,9 mld. Kč, směřovalo do obnovy zařízení distribuční sítě, zejména v České republice, s cílem zvýšení bezpečnosti dodávek a přechodu k digitalizaci a chytrým sítím moderní energetiky. Druhou nejvýznamnější skupinou byly investice v segmentu výroba v úhrnné výši 11,1 miliardy korun. Znamenají zvyšování úrovně celkové bezpečnosti, modernizaci a ekologizaci zdrojů, konverzi směrem k bezemisním technologiím a rozšiřování nabídky v sektoru energetických služeb (ESCO).