12. týden 2024

Do bezemisních činností se dále vedle výroby z bezemisních zdrojů řadí také aktivity v oblasti tradingu, distribuce a prodeje.  Podíl bezemisních činností na EBITDA ČEZ vzroste v roce 2025 na 97 %. Do roku 2030 přitom výrobu elektřiny z uhlí zcela nahradí nízkoemisní plyn. Příklad ČEZ symbolizuje dekarbonizaci české energetiky a přechod její zdrojové základny na obnovitelné zdroje a bezpečnou jadernou energetiku. Ještě před 20 lety, v roce 2003, přitom tvořila nadpoloviční většinu zisku ČEZ výroba elektřiny a tepla z uhlí.