13. týden 2020

ČEZ tento týden předal na SÚJB žádost o povolení umístění stavby nového jaderného zdroje v lokalitě Dukovany. Tomu předcházelo několik let průzkumných prací. Samotný pozemek pro nový zdroj sice těsně sousedí se stávající elektrárnou, přesto bylo nutné jej dále prozkoumat. Přímo v lokalitě provedli experti přes 173 geologických vrtů pro určení stavu podloží o celkové hloubce větší než přesahující 4 km. Kvůli sledování hladiny podzemní vody zároveň vyvrtali 30 hlubokých vrtů z nichž nejdelší byl 150 m. Dalších 66 průzkumných vrtů  se věnovalo tektonice nejen na daném pozemku, ale i v okolí. Jen pro uchování vzorků hornin (takzvané vrtné jádro) museli použít přes 1300 kontejnerů. V okolí vzniklo i 20 geologických rýh.