19. týden 2020

Podle předběžných odhadů Eurostatu činil loni průměrný meziroční pokles za celou Evropskou unii -4,3 %.  Nejvíce klesly emise ze spalování fosilních paliv (ropa, uhlí, zemní plyn, rašelina) v Estonsku (-22,1 %) a Dánsku (-9 %), naopak nejvyšší nárůst zaznamenalo Lucembursko (+7,5 %), následované Rakouskem (+2,8 %). Česká republika se díky meziročnímu poklesu zařadila mezi 21 států, kterým se loni podařilo emise snížit. Celkem se Česko v roce 2019 podílelo na celounijních emisích 3,4 %. Podle Eurostatu výrazný meziroční pokles emisí zapříčinily především vyšší ceny emisních povolenek.