19. týden 2022

Českému státu jako držiteli největšího balíku akcií připadlo 240 miliard Kč. Dalších více jak 15 miliard korun inkasoval stát na srážkové dani z dividend ostatních akcionářů. Stát v ČEZ vlastní 69,78 procent akcií. S účinností od 1. 1. 2023 byla dividendová politika aktualizována. Výplatní poměr byl upraven na úroveň 60–80% konsolidovaného čistého zisku.