3. týden 2022

Vyprodukované emise o ekvivalentu 3,5 miliardy tun CO2 byly zároveň o 24 % nižší ve srovnání s rokem 2008. Největší absolutní pokles emisí skleníkových plynů za posledních 12 let zaznamenal podle Eurostatu sektor dodávky elektřiny, plynu, páry a klimatizace (41 %), následovaný těžbou (38 %) a zpracovatelským průmyslem (27 %). Evropská unie chce do konce desetiletí omezit emise skleníkových plynů nejméně o 55 procent proti hodnotám z roku 1990 a do roku 2050 být uhlíkově zcela neutrální. Svou emisní intenzitu dlouhodobě snižuje i Skupina ČEZ, za poslední rok to bylo o více než 10 procent a letos bude následovat další 12% meziroční snížení. Celkově ČEZ za uplynulých 20 let snížil emisní intenzitu svých elektráren o 53 %.