2. týden 2023

Elektrárny v dresu ČEZ vyrábějí bezemisní elektřinu ze slunečního záření na území šesti krajů České republiky. Ročně dodají v závislosti na přírodních podmínkách elektřinu pokrývající spotřebu zhruba 40 tisíc českých domácností. Za posledních 10 let vyrobily asi 1,3 milionu MWh ekologické elektřiny a uspořily tak 1,18 mil. tun uhlí a 1,25 mil. tun CO2, které by vznikly konvenční výrobou. ČEZ chce i do budoucna přispívat svým dílem k posilování energetické soběstačnosti České republiky výstavbou nových bezemisních elektráren. Do roku 2030 plánuje postavit 6 tisíc MW výkonu v obnovitelných zdrojích, většinou právě ve fotovoltaikách.