20. týden 2022

Aktivity společností v rámci Skupiny pokrývají široké spektrum oblastí od zvyšování bezpečnosti provozu jaderných elektráren, přes snižování emisí v provozech, vývoj a testování technologií akumulace energie až po zkoušky nových prvků a technologií energetických sítí a výzkumu bezpečných technologií pro chytré komunikační sítě v energetice. ČEZ se věnuje rovněž rozvoji projektů s využitím vodíku, především jeho výrobě elektrolýzou s následným uplatněním např. v hromadné dopravě. Hlavními tahouny výzkumu a vývoje ve Skupině ČEZ jsou Centrum výzkumu Řež, ÚJV Řež a samotná společnost ČEZ, každá z těchto firem loni investovala do výzkumu a vývoje přes 300 milionů korun.