21. týden 2023

Temelín dodal do sítě více než 6,3 TWh, Dukovany přispěly dalšími 6,05 TWh. Celková loňská spotřeba České republiky činila 59,3 TWh. Produkce v jaderných zdrojích bude základem moderní bezemisní české energetiky i v následujících dekádách, a společnost ČEZ proto odstartovala v jaderných elektrárnách Temelín a Dukovany rozsáhlý projekt směřující ke zvýšení jejich efektivity. Díky delším palivovým kampaním očekává růst celkových dodávek elektřiny o cca 2 miliardy kWh ročně, což představuje 3 až 4 procenta celkové české spotřeby. Dále také připravuje stavbu nových jaderných zdrojů a malých modulárních reaktorů. Výroba v jaderných elektrárnách, se kterými Evropská komise počítá při plnění klimatických cílů EU, nepřispívá k produkci skleníkových plynů, a nemá tak vliv na globální změny klimatu. Ročně se díky nim nevypustí do českého ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.