23. týden 2022

Česká republika má podle studie poradenské společnosti Deloitte pro Svaz moderní energetiky šanci instalovat během následujících sedmi let 15,3 GW fotovoltaických a 2 GW větrných elektráren. Jednou z nejdůležitějších podmínek dosažení tohoto cíle je podle studie zjednodušení povolovacích procesů pro výstavbu nových obnovitelných zdrojů. Dostatek bezemisní energie bude klíčový pro udržení pozice českých firem v nadnárodních dodavatelských řetězcích, kde odběratelé kladou stále větší důraz na udržitelnost v celém výrobním cyklu. Ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů v ČR chce přispět i Skupina ČEZ, která do roku 2030 postaví 6 GW nových zelených elektráren.