3. týden 2021

Prezident Joe Biden jádro považuje za důležitý prvek pro dosažení uhlíkové neutrality. Celková instalovaná kapacita amerických jaderných elektráren činí 96,5 GW, což z USA činí největšího výrobce z jaderné energie na světě. Jádro zajišťuje pětinu celkové výroby elektřiny v zemi, v případě bezemisní výroby dokonce 55 %. Nejstarší provozovanou jaderkou je R. E. Ginna, která byla připojena k síti v prosinci 1969, titulem nejmladší se honosí Watts Bar 2 připojený v červnu 2016. Letos plánují USA zprovoznit nový blok Vogtle 3 s reaktorem AP-1000, který je jednou z možností pro výstavbu nového bloku v Dukovanech. Spojené státy jsou také velmi aktivní v rozvoji malých modulárních reaktorů.