30. týden 2023

Populace tažného ptáka, který v České republice patří mezi chráněné druhy, se za poslední 10 let v Tušimicích rozrostla více než pětinásobně. Severočeské doly podporují reprodukci břehule tím, že od jara do podzimu ponechávají ptačímu společenství nedotčenou jednu z těžebních stěn. Drtivá většina české populace břehule říční totiž hnízdí v umělých biotopech vytvořených člověkem, ať už jde o pískovny, hliniště nebo právě povrchové doly. Vedle břehule se v Tušimicích podobně daří i dalším ptačím druhům, např. lindušce úhorní.