33. týden 2019

Za první pololetí letošního roku tak dosáhly 11,6 mld. Kč. Největší díl obnášely investice do distribučních sítí, kam putovalo 5,7 mld. Kč, z toho v České republice šlo o 4,4 miliardy. Cílem bylo posílit spolehlivost dodávky elektřiny i učinit další kroky k chytrým sítím a decentrální energetice budoucnosti. Celkem 3,8 mld. Kč šlo do investic v tradiční energetice, kde se jednalo zejména o pořízení jaderného paliva, ekologizaci Elektrárny Mělník, posílení bezpečnosti dle požadavků nového atomového zákona nebo tepelný přivaděč z Jaderné elektrárny Temelín do Českých Budějovic.