35. týden 2019

ČEZ soustavně snižuje své emise z elektráren. Aktuálně se nejvíce hovoří o emisích oxidu uhličitého (CO2), na počátku devadesátých let byly však největším tématem emise oxidu siřičitého (SO2). Kvůli nim a souvisejícím tzv. kyselým dešťům byly Krušné hory plné jen suchých pahýlů. Nyní se již opět zelenají. V nejhorším roce 1982 vypustily uhelné elektrárny ČEZ na 1 214 376 t oxidu siřičitého. Loni to bylo jen 25 677 t. ČEZ na svých uhelkách provedl několik vlna ekologických programů. První odsiřovací v devadesátých letech minulého století stál téměř 50 mld. Kč, další následovaly mezi roky 2006-2016 s modernizací elektráren za 100 mld. Kč.