36. týden 2022

Ekvivalentem pro více než 8,7 miliardy metrů krychlových dovezeného plynu je 92,8 TWh, 6,8 milionu tun ropy má hodnotu 79,1 TWh. Česká republika jako otevřená ekonomika fungující v rámci společného evropského energetického trhu je na dovozu těchto dvou surovin téměř výhradně závislá. Jedinou z hlavních energetických položek, kde je ČR čistým vývozcem, je elektřina, kde export loni činil 11,1 TWh. Naše země je charakteristická poměrně vysokou energetickou dovozní závislostí na Rusku, která v roce 2020 dosáhla hodnoty 23,7 %. Úkolem pro nejbližší měsíce je co nejvíce nahradit suroviny od tohoto nevyzpytatelného dodavatele a zvýšit energetickou bezpečnost země. Přispěje k tomu i včera zprovozněný plovoucí LNG terminál v nizozemském Eemshavenu, kde Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci se Skupinou ČEZ zajistilo pro Českou republiku přes 3 miliardy kubíků plynu ročně a pokrytí třetiny jeho tuzemské spotřeby.