38. týden 2020

O více než 37 výroben elektřiny je dnes širší portfolio zdrojů Skupiny ČEZ ve srovnání se stavem před 25 lety. Tento vývoj demonstruje trend postupné decentralizace české energetiky, kdy jsou velké zdroje postupně doplňovány menšími lokálními výrobnami. O více než 20 % také stoupl podíl bezemisní výroby ČEZ. Aktuálně provozuje ČEZ v České republice 63 elektrárenských lokalit. Tyto zdroje vyrobily v roce 2019 celkem 64,63 TWh elektřiny, když podíl bezemisní produkce činil 51,5 %. Před 25 lety, v roce 1995 provozoval ČEZ v ČR celkem 26 elektráren (1 jadernou, 10 klasických, 14 vodních a 1 větrnou). V tomto roce elektrárny ČEZ vyprodukovaly 46,36 TWh elektřiny, podíl produkce v bezemisních zdrojích činil 30 %.