39. týden 2022

Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) očekává, že globální spotřeba elektřiny se do roku 2050 zdvojnásobí, když poroste v průměru o 2,4 % ročně. Podíl elektřiny na celkové spotřebě energií by se měl zvýšit z dnešních 19,5 % na 30 %. Spotřeba elektřiny tak poroste rychleji než konečná spotřeba energií celkově. Ta se podle odhadu MAAE zvýší do roku 2050 o 12 %.