39. týden 2023

Energetika obecně jako technický obor čelí problému nízkého podílu žen mezi uchazeči, který vyplývá z nižšího počtu studentek a absolventek technických oborů středních a vysokých škol. ČEZ se dlouhodobě snaží atraktivitu práce v energetice pro dívky a ženy zvyšovat. Princip vyváženého zastoupení žen a mužů je začleněný už do procesu náboru: kdykoli je to prakticky možné, jsou muži i ženy zastoupeni rovnoměrně na obou stranách, tedy jak ve skupině uchazečů o danou pozici, tak v hodnoticí komisi ve všech kolech výběrového řízení. ČEZ realizuje řadu programů zaměřených na zaměstnance-rodiče (péče o děti v Česku zastávají v drtivé většině případů ženy), ale také na podporu kariérního rozvoje žen. V rámci své strategie Vize 2030 – Čistá Energie Zítřka plánuje ČEZ zvýšit zastoupení žen v manažerských pozicích na 30 %.