40. týden 2023

Zatímco v celé Evropské unii podle dat ENTSO-E vyrobily větrné turbíny od ledna až dosud více než 302 miliardy kWh bezemisní elektřiny, v České republice to bylo za stejné období jen 462 milionů kWh. Příčinou jsou mj. pomalé povolovací procesy a chybějící legislativa zjednodušující výstavbu nových „větrníků“ v tuzemsku. Česká republika má přitom ve vybraných regionech předpoklady pro efektivní využití větrné energie, jde hlavně o některé oblasti Vysočiny, ale i Libereckého, Moravskoslezského nebo Pardubického kraje. Skupina ČEZ, která do roku 2030 plánuje postavit 6 tisíc MW výkonu v nových obnovitelných zdrojích, se vedle převažujících fotovoltaik chce zaměřit právě na větrné zdroje. Obě tyto bezemisní formy produkce elektřiny se navíc díky odlišným výrobním křivkám dobře doplňují, a společně tak přispívají k vyšší stabilitě energetické soustavy.