42. týden 2022

Před 22 lety, v říjnu 2000, proběhla premiérová štěpná reakce v prvním bloku Jaderné elektrárny Temelín. Největší bezemisní zdroj elektřiny v České republice až dosud vyrobil 282,9 milionu MWh elektřiny. Do českého ovzduší tak nemuselo být vypuštěno 272 milionů tun CO2, které by vzniklo v tepelných zdrojích. Spuštění Temelína umožnilo postupné snížení výrobu z uhlí v České republice a dosažení převahy bezemisních jaderných a obnovitelných zdrojů na domácí výrobě elektřiny. Česká republika počítá s rozvojem jaderné energetiky i do budoucna, vedle dostavby dukovanské elektrárny chce jít i cestou instalace malých modulárních reaktorů.