43. týden 2023

Když před 105 lety vznikalo Československo, mělo výhodu silné průmyslové základny umístěné především v západní části státu. Země koruny české disponovaly elektrárnami o celkovém výkonu přibližně 800 MW, které vyráběly asi 1100 GWh ročně. Většinu tvořily vlastní zdroje průmyslových podniků, jejichž výroba se i kvůli téměř neexistující energetické síti spotřebovávala přímo v místě. Na území dnešní České republiky, jako nástupníka meziválečné ČSR, se nacházejí energetické zdroje o celkovém výkonu 20 800 MW, které fungují v rámci robustní přenosové a distribuční sítě. Loni dohromady vyrobily 84,5 tisíce GWh. Diametrálně odlišné jsou i dobové priority. Zatímco prvorepublikoví energetici sjednocovali pestrou výrobní základnu a propojovali rozdrobené distribuční sítě, dnešní česká energetika pevně propojená s Evropou směřuje k dekarbonizaci a maximálnímu využití bezemisních jaderných a obnovitelných zdrojů.