44. týden 2023

Celkem šest energetických reaktorů vyrábí spolehlivě už desítky let bezemisní energii v dukovanské a temelínské elektrárně a další dva výzkumné reaktory fungují v Centru výzkumu Řež, kde slouží např. k ozařování vzorků na výrobu radiofarmak. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská na ČVUT přidala letos v červnu ke školnímu štěpnému reaktoru VR-1 ještě reaktor VR-2, který se tak stal jubilejním desátým zařízením tohoto druhu v ČR. Do budoucna by měly přibýt další, důležitý krok tímto směrem nastal v tomto týdnu, kdy ČEZ obdržel finální nabídky od tří uchazečů na stavbu nového jaderného zdroje v Dukovanech. Produkce jaderných zdrojů a malých modulárních reaktorů bude tak společně s příspěvkem nových obnovitelných zdrojů základem moderní bezemisní české energetiky i v následujících dekádách. Výroba v jaderných elektrárnách, se kterými Evropská komise počítá při plnění klimatických cílů EU, nepřispívá k produkci skleníkových plynů, a nemá tak vliv na globální změny klimatu. Ročně se díky nim nevypustí do českého ovzduší přibližně dvě desítky miliónů tun CO2.