45. týden 2022

Od ledna do září letošního roku vydal ČEZ na investice celkem 21,4 miliard korun, zatímco ve stejném loňském období to bylo 19,3 mld. Kč. Zvýšený důraz na bezpečnost a stabilitu dodávek v období energetické krize se projevil více než 18% skokovým nárůstem investic v sektoru výroby, kde pokračovalo posilování bezpečnosti bezemisních jaderných elektráren, jejich začleňování do systému centrálních dodávek tepla a rozvoj obnovitelných zdrojů. Růst táhla také obnova a rozvoj distribučních sítí, které se průběžně připravují na připojování nových decentrálních zelených elektráren, nástup elektromobility a dalších prvků moderní energetiky.