45. týden 2023

Za první tři čtvrtletí loňského roku to bylo 10,3 mld. korun, jde tak o 12,6% meziroční zvýšení. Ve srovnání se stejným obdobím před 10 lety letos rostou distribuční investice dokonce o 118 procent. Investice do obnovy a rozvoje distribučních sítí, které dnes tvoří téměř polovinu všech investic ČEZ, přispívají k transformaci energetiky a posilování energetické soběstačnosti České republiky. Spotřebitelé se postupně mění ve výrobce využívající vlastních bezemisních zdrojích a na tento trend musí být distribuční sítě připraveny. Právě navyšování kapacit sítí je důležitou podmínkou pro připojování nových decentrálních zelených elektráren v čele s fotovoltaikami, zázemím pro nástup elektromobility nebo základem k rozvíjení dalších prvků moderní energetiky.