46. týden 2023

Emisní intenzita Skupiny ČEZ při výrobě elektřiny a tepla by měl dosáhnout za rok 2023 hodnoty 0,27 tuny CO2/MWh, loni to bylo 0,29 t CO2/MWh. Oproti roku 2001 se tento ukazatel snížil o 62 % a aktuálně se nachází hluboko pod emisemi tzv. závěrného výrobního zdroje určujícího tržní ceny elektřiny ale i pod úrovní emisí nových paroplynových zdrojů. Tahounem neustálého snižování tohoto čísla je kombinace výstavby nových bezemisních zdrojů, modernizace elektráren, případně odstavování a prodejů uhelných zdrojů. Po listopadu 1989, jehož výročí si právě připomínáme, ČEZ nastartoval největší ekologizační program v historii české energetiky s výrazně pozitivním vlivem na životní prostředí v České republice. Díky investicím za více než 130 miliard korun se podařilo oproti úrovni na počátku 90. let snížit emise SO2 o 92 %, pevných částic popílku o 95 %, emise oxidů dusíku o 50 % a oxidu uhelnatého o 77 %.