20. týden 2019

21 196 889  sazenic vysázely Severočeské doly ze Skupiny ČEZV rámci rekultivací území po těžbě hnědého uhlí bylo na bývalé výsypky za uplynulých pětadvacet let vysázeno více než 21 milionů stromů a keřů. Jen v loňském bylo vysázeno na 421 070 kusů sazenic, nejpočetněji byly zastoupeny duby, lípy, borovice a javory. V zelené území se tak proměnilo dalších 113 hektarů, prolnutých vodními plochami. Rekultivace však mají mnoho podob, na 1 264 ha pěstují v nájmu hospodařící zemědělci nejrůznější plodiny.