38. týden 2018

6,2 MWh (6 200 kWh)/rok na obyvatele činí spotřeba elektrické energie na jednoho obyvatele v České republiceVe srovnání s jinými geograficky srovnatelnými státy Evropy je v České republice nadále nižší spotřeba elektrické energie na jednoho obyvatele. V Německu činí tato spotřeba 6,5 MWh/rok, v Belgii a Francii 7,4 MWh/rok, v Rakousku pak 8,1 MWh/rok. Výrazně vyšší spotřebu mají obyvatelé severských států, kdy nejvyšší mají v Norsku, celých 25,2 MWh/rok. Naopak na jihu Evropy je tato spotřeba logicky nižší, Španělsko 5,8 MWh/rok, Itálie 5,4 MWh/rok. Nejnižší spotřebu na obyvatele vykazuje v Evropě Rumunsko a to 2,9 MWh/rok.