12. týden 2018

54 procent činí podíl bezemisní výroby elektřiny ve Skupině ČEZ ČEZ vyrábí většinu své elektřiny v bezemisních zdrojích, jako jsou obnovitelné zdroje (voda, vítr, biomasa, slunce) a jaderné elektrárny. Ještě před deseti lety činil tento podíl jen 38 procent. ČEZ tak postupně naplňuje svůj cíl – být do roku 2050 firmou CO2 neutrální. Výroba v bezemisních zdrojích v loňském roce dosáhla více jak 33 TWh a meziročně vzrostla o 15 procent.