2. týden 2018

938 tolik vagónů provozuje Skupina ČEZ k nákladní dopravě, především pro přepravu uhlí.Společnost SD–Kolejová doprava ze Skupiny ČEZ, patřící pod Severočeské doly, využívá 404 vlastních a 534 pronajatých železničních vagónů. Zajišťují především dopravu uhlí po důlní dráze a vlečce i po celostátních dráhách k elektrárnám a dalším odběratelům. Kromě toho přepravují vápenec pro odsiřovací jednotky uhelných elektráren. K tomu náleží flotila 43 elektrických a dieselelektrických lokomotiv. Vozový park se průběžně modernizuje – jak po stránce vybavení, tak s ohledem na ekologické limity.