41. týden 2017

Minus 1 189 039 tun

Minus 1 189 039 tun,o tolik poklesly za 35 let roční emise oxidu siřičitého z uhelných elektráren ČEZ.Oproti maximu z roku 1982 činí pokles 98 %. Uhelné elektrárny ČEZ prošly po roce 1989 radikální změnou. V nejhorším roce 1982 činily emise oxidu siřičitého 1 214 376 tun. Loni již jen 25 337 tun. Obdobně klesly i ostatní emise, popílku, oxidu dusíku, oxidu uhelnatého aj. Investice do modernizace uhelných elektráren ČEZ probíhaly ve dvou vlnách a dosáhly 200 miliard korun. I díky tomu jsou dnes vrcholky Jizerských a Krušných hor opět zelené a jejich stráně zalesněné zdravými stromy.