39. týden 2017

800 810 820 je číslo na novou bezplatnou zákaznickou linku ČEZ Prodej.

Zákazníci na ní každý den od 7.00 do 20.00 vyřeší požadavky týkající se uzavírání smluv o dodávce elektřiny a plynu a dalších služeb ČEZ Prodej, jako jsou instalace fotovoltaických elektráren, tepelných čerpadel nebo plynových kotlů. Pro řešení distribučních požadavků, jako je hlášení poruch, vyjádření ke stavbě, ořez stromoví v blízkosti vedení, žádost o přeložku či dotazů na odstávky, je určena bezplatná linka ČEZ Distribuce 800 850 860.