27. týden 2017

Od roku 2002 pomáhá Nadace ČEZ základním, středním a vyšším odborným školám vybavit jejich učebny, zmodernizovat výuku a zaktraktivnit ji pro žáky a studenty. S cílem motivovat školy v oblasti výuky technických předmětů vyhlašuje každoročně Skupina ČEZ soutěže pro školy (matematické a fyzikální olympiády, soutěž Vím proč), které se účastní o zařazení do slosování o grant na Oranžovou učebnu. Příspěvek od Nadace ČEZ na učebnu každoročně připadne také nejoblíbenějšímu fyzikáři v soutěži ČEZ Ámos nebo o něj lze žádat v grantovém řízení Podpora regionů.