19. týden 2017

Vyšší spotřeba odráží dobrou kondici českého hospodářství. Celková spotřeba firem a domácností dosáhla 9,97 TWh a meziročně stoupla o výrazných 5,6 %, po očištění o klimatické a kalendářní vlivy o 5,2 %. ČEZ Distribuce rozvádí elektřinu na téměř 2/3 území České republiky, uvedená data jsou tudíž spolehlivým indikátorem spotřeby elektřiny v celé zemi.