4. týden 2017

Jeden den své práce v roce věnovali energetici ve prospěch 86 veřejně prospěšných organizací. Soustředili se přitom především na sociální oblast, pomoc životnímu prostředí a obnovu tradic a kulturního dědictví. Napříč regiony pomohli například Psychiatrické nemocnici v Bohnicích, Charitnímu domu sv. Alžběty v Ostravě nebo severočeské Nadaci Tlapka. Lidé ze Skupiny ČEZ se v neziskových organizacích angažují dlouhodobě i ve svém volném čase. V loňském roce proto na jejich doporučení podpořila Nadace ČEZ 105 projektů více než třemi miliony korun.