50. týden 2016

Společnost ČEZ Prodej naváže na osmiletou spolupráci s Českou poštou díky vítězství ve výběrovém řízení na poskytování služeb v dalších třech letech. Smlouva, jejíž očekávaná hodnota dosahuje 660 miliónů korun, garantuje České poště postupný nákup a omezuje riziko pořizování komodity na trhu za nevýhodných podmínek. ČEZ ESCO navíc odběrateli zajistí i záložní zdroje pro případ plánovaných odstávek i nečekaných výpadků dodávek elektřiny.