46. týden 2016

Do konce září dosáhl objem dodané elektřiny na distribučním území ČEZ Distribuce 25,61 TWh. Spotřeba vzrostla meziročně o 0,9 %, po klimatickém a kalendářním očištění o 0,4 % a potvrdila pozitivní vývoj české ekonomiky. Cílenými investicemi do modernizací, plánovaných rekonstrukcí a rošiřování kapacity distribučních zařízení Skupina ČEZ umožňuje další rozvoj ekonomiky a vytváří prostor investorům a tím i novým pracovním místům v regionech.