42. týden 2016

Spotřeba uhlí na vyrobenou elektřinu klesla o 15 % díky vyšší účinnosti spalování. Cílem bylo dosáhnout hrubé účinnosti 41,5 %, přičemž v září se tento parametr pohyboval na 43,31 %. Komplexní obnova přinesla i výrazné snížení emisí škodlivých látek - emise oxidu dusíku klesly o 70 %, emise oxidu siřičitého o 80 %. Zvýšením účinnosti se snížil i objem vypouštěného CO2. Elektrárna, která patří Skupině ČEZ, je po modernizaci nyní ve zkušebním provozu.