41. týden 2016

ČEZ odděluje klientskou obsluhu spojenou s distribucí od zákaznické obsluhy společnosti ČEZ Prodej, čímž jako první v ČR reaguje na požadavek EU směřující k úplnému oddělení IT systémů a obsluhy distributorů a obchodníků. Na nové telefonní lince mohou lidé hlásit poruchy, získají zde informace o odstávkách elektřiny a mohou řešit veškerou distribuční problematiku, jako je například vyjádření ke stavbě, ořezy stromoví v blízkosti vodičů, přeložky distribučního zařízení apod.