40. týden 2016

Dlouhé stráně byly uvedeny do provozu v roce 1996, aby v energetické síti vyrovnávaly výkyvy mezi výrobou a spotřebou. S rozvojem obnovitelných zdrojů závislých na počasí se intenzita výkyvů v posledních letech zvýšila, a s nimi také využívání přečerpávacích elektráren. Svědčí o tom fakt, že od roku 2011 do současnosti vyrobily Dlouhé stráně téměř stejné množství elektřiny jako během předchozích 14 let provozu.