12. týden 2016

Konkrétně ČEZ meziročně k 31. prosinci 2015 snížil svou čistou zadluženost ze 147,2 miliardy korun na 131,2 miliardy, tedy o 11 procent. Ukazatel čistý dluh/EBITDA k poslednímu prosincovému dni činil 2,0, a skupina ČEZ si tak udržuje pozici jedné z nejméně zadlužených energetik v Evropě. Agentura Standard $ Poors díky tomu potvrdila rating ČEZ na úrovni A- se stabilním výhledem.