6. týden 2020

Celoevropský průměr v roce 2018 činil podle Eurostatu 32 %. Více než polovina spotřebované elektřiny pochází z obnovitelných zdrojů v pěti státech: Rakousku, Švédsku, Dánsku, Lotyšsku a Portugalsku. Hůř než Česká republika se 14 % jsou na tom Polsko (13 %), Kypr (9 %), Lucembursko (9 %), Maďarsko a Malta (obojí 8 %).  Největší podíl v evropských obnovitelných zdrojích zaujímá s 35, 8 % větrná energie, přesně třetinu pak zajišťuje vodní, jedna osmina připadá na solární a biopaliva zaujímají necelých deset procent.