6. týden 2021

Bez jaderných elektráren by tedy téměř polovinu bezemisní výroby musely nahradit fosilní zdroje. Podle Evropské sítě provozovatelů přenosových soustav (ENTSO-E) zajišťovaly evropské jaderné elektrárny více než 50 % veškeré čisté energie celkem jedenáct lednových dní, tedy třetinu měsíce. Naopak pod 40 % klesl jaderný podíl jen dvakrát, 20. a 21. ledna. V prvním únorovém týdnu byl průměrný podíl jaderných zdrojů na výrobě ekologické elektřiny na úrovni 42,5 %.