7. týden 2022

Česká republika se tak zařadila na 10. místo žebříčku sestavovaného Evropskou sítí provozovatelů přenosových soustav ENTSO-E za země EU a Velkou Británii. Evropským lídrem ve výrobě bezemisní elektřiny ze slunečního záření bylo loni se 46,59 TWh Německo, následované Španělskem (25,18 TWh), Itálií (19,75 TWh) a Francií (13,64 TWh). Rozsáhlé investice do nových fotovoltaických zdrojů v následujících letech deklarovala většina zemí Evropské unie včetně České republiky. Společnost ČEZ chce do roku 2025 zprovoznit nové obnovitelné zdroje o výkonu 1,5 GW s převážným zastoupením fotovoltaiky a do roku 2030 pak dosáhnout hranice 6 GW.